Veiligheidsregels

Uit: RENT-IT 2006

Normen en Veiligheid bij evenementen

Als verhuurder van apparatuur voor de evenementenbranche wordt u geconfronteerd met normen en regelgeving op het gebied van elektriciteit en machineveiligheid. Hoe kan de regelgeving dusdanig worden toegepast dat nut en noodzaak in balans zijn? Waar moet u aan voldoen en wat zijn de ontwikkelingen?

In dit artikel wordt kort aandacht besteed aan deze onderwerpen.
Theo Derksen, van Derksen Inspectie en Advies, geeft een toelichting over de ontwikkelingen in de praktijk.

Veiligheidsregels

Er zijn diverse normen waarmee de verhuurder te maken heeft. De basis voor de elektrische veiligheidsregels is vastgelegd in de norm NEN3140. Meer specifiek voor de evenementenbranche gelden onder andere de NPR 8020-10 en 8020-11. Ben je hiermee niet bekend en geen doorgewinterde elektrontechneut, dan kun je je snel afvragen wat je ermee moet. En waar moet je beginnen? Hoe dan ook, u zult aan de geldende eisen moeten voldoen!

Verantwoordelijkheid bij verhuurder

Het uitgangspunt van de Arbowetgeving is dat elke werkgever dient te zorgen voor veilige apparatuur en installaties. Deze verantwoordelijkheid ligt evengoed bij de verhuurder van apparatuur. Hij dient ervoor zorg te dragen dat alles wat verhuurd of ingehuurd wordt, voldoet aan de veiligheidseisen. Daarnaast is het natuurlijk zo, dat niet alleen het apparaat veilig moet zijn, maar ook de toepassing in een verhuurde installatie en de bouw daarvan. Alles moet veilig zijn: Het werken met en aan apparatuur, de gebouwgebonden installatie, tijdelijke installaties voor evenementen etc. en ook het beheer en onderhoud daarvan. Bij evenementen is het van groot belang dat er aandacht wordt besteed aan veiligheid. Stelt u zich eens voor wat de consequenties zijn als een bezoeker van een evenement iets overkomt door een ondeugdelijke installatie van een verhuurbedrijf.

Normcommissie Evenementen

Vanuit de evenementenbranche is de wens uitgesproken om de veiligheid van personeel en publiek beter te waarborgen. Daarvoor heeft het nationale normalisatie-instituut NEN het initiatief genomen om de 'Normcommissie Evenementen' op te richten.
Deze zal zich vooral richten op de veiligheid bij (kortlopende) evenementen. In november 200S is een eerste bijeenkomst geweest. Dat zal ook voor verhuurders consequenties hebben.
Het zal invloed hebben op het hele traject van vergunningaanvraag, de risico-inventarisatie en -evaluatie, tot en met de constructie en bouw van (tijdelijke) installaties.
Als een bedrijf, zoals Derksen Inspectie en Advies, door een verhuurder wordt ingeschakeld, zal er altijd worden geanticipeerd op de ontwikkelingen. Daar kan de verhuurder dan ook zijn voordeel halen. Derksen kan putten uit jarenlange ervaring rondom de implementatie van regels als de NEN3140 en de genoemde NPR-normen. "Er wordt momenteel steeds vaker een beroep gedaan op onze kennis", aldus Derksen.
"Naast de praktijkervaring bij het verzorgen van licht- en geluidsinstallaties bij evenementen, kunnen we bedrijven en personeel ook instrueren over het opzetten van een veiligheidssysteem voor inspectie en onderhoud en het begeleiden bij verhuurtrajecten. Ook verzorgen we opleidingen en geven instructies op maat voor de medewerker. 
We zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op normgebied en dat betaalt zich terug. Er wordt veel druk uitgeoefend bij de bouw van een tijdelijke installatie. Daarbij is het belangrijk de veiligheid niet uit het oog te verliezen. Ik kan me voorstellen dat sommige uitvoerders andere belangen wel eens voor laten gaan, maar als het systeem goed is. dan helpt het zelfs een snelle, veilige en flexibele werkwijze te garanderen. "

Als het gaat om het toepassen van de regels dan is het een aanrader om een gedegen adviesbureau in te schakelen.
Een gerenommeerd bedrijf is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Doe er uw voordeel mee want hoe dan ook, de verantwoordelijkheid voor veiligheid zal meer en meer bij de verhuurder komen te liggen.

www.derksenelsendorp.nl
www.rentit.nl