Profiel

Als ondernemer bent u volgens de ARBO-wet verplicht om de veiligheid in uw bedrijf te waarborgen. Een regelmatige NEN 3140-inspectie helpt u voorkomen dat - mocht er onverhoopt iets gebeuren - u aansprakelijk wordt gesteld. Want als u goed voorbereid bent hoeft u niets te vrezen. De  inspecteurs van Derksen Inspectie en Advies zijn uitsluitend ge├»nteresseerd in de toestand van uw elektrotechnische installaties en elektrische apparatuur en hoe die in uw voordeel en veiligheid verbeterd kunnen worden. 

Theo Derksen is Derksen Inspectie en Advies gestart in 1995 met het oogmerk de elektrische veiligheid voor bedrijven en haar medewerkers op een hoger plan te brengen. Dit wordt gerealiseerd door enerzijds adviezen en trainingen te geven aan bedrijven over elektrische veiligheid, in relatie tot de ARBO-wet, anderzijds door het uitvoeren van controles en inspecties van elektrische arbeidsmiddelen en installaties, conform de eisen gesteld in de normen NEN-EN 501 10-1 en NEN 3140 3edruk (Onderdeel van de ARBO-wet/ARBO-besluit).

Belangrijk bij keuringen en adviezen is dat deze worden uitgevoerd op onafhankelijke basis.

De door ons opgestelde controle- en inspectierapporten geven een duidelijk beeld van de status van uw elektrische arbeidsmiddelen en installaties. Daarbij kunnen de rapporten zonder meer gebruikt worden om voor te leggen aan de Arbeidsinspectie, verzekering en VCA certificeer instantie. Ook zijn ze volledig bruikbaar om een door uzelf te selecteren installatiebureau de reparaties of andere werkzaamheden te laten uitvoeren.

Naast het opstellen van de rapportage, kunnen wij ook de volledige keuringadministratie voor u uitvoeren. Op elk moment kunt u daarover beschikken.

De gegevens met betrekking tot de controles en inspecties kunnen voor een periode van 5 tot 10 jaar door ons worden bewaard. Steeds wordt gewerkt met de laatste stand van de techniek.

Theo Derksen kan de kwaliteit van de inspecties, adviezen en trainingen garanderen door zijn ruim 20 jarige ervaring in het begeleiden en opleiden van mensen op het gebied van elektrische veiligheid.

Alle inspecteurs van Derksen Inspectie en Advies zijn in het bezit van het certificaat van vakbekwaamheid VEILIGHEID LAAGSPANNINGSINSTALLATIES- INSPECTIE dat door de Certificatie-instelling N.V. KEMA is verstrekt.