Inspectie elektrische installaties

Elektrische installatie dienen periodiek geïnspecteerd te worden om te kunnen beoordelen of deze nog veilig gebruikt kunnen worden. Deze inspecties kunnen door Derksen Elektrische Veiligheid op een efficiënte manier verzorgd worden.

Onafhankelijkheid

Om belangenverstrengeling uit te sluiten, verdient het aanbeveling de inspectie uit te laten voeren door een inspectiebedrijf dat geen installaties aanlegt of hersteld en waar de inspecteurs zijn gecertificeerd.

Inspectiebevoegdheid

Inspecties moeten worden uitgevoerd door vakbekwame personen die ervaring hebben met het inspecteren van gelijksoortige installaties. Alle inspecteurs van Derksen Elektrische Veiligheid zijn in het bezit van het certificaat van vakbekwaamheid “VEILIGHEID LAAGSPANNINGSINSTALLATIES – INSPECTIE” dat door de Certificatie-instelling N.V. KEMA is verstrekt.

Elektrotechnische tekeningen

Volgens de norm NEN 3140 moeten inspecties worden uitgevoerd aan de hand van vereiste en bijgewerkte elektrotech-nische tekeningen. Wij kunnen voor u de gehele installatie in kaart brengen zoals: -aanzichten en schema’s verdeelkasten -plattegronden met daarin de installatie onderdelen

Inspectie installatie

Volgens de NEN 3140 moeten de elektrische installatie periodiek worden gecontroleerd. Samen met u kunnen wij de inspectieintervallen bepalen zoals verwoord in bijlage V van de norm NEN 3140 3e druk. Bij de inspectie van elektrische installaties wordt bepaald of deze voldoen aan de relevante veiligheidsbepalingen. Hier worden twee methode gehanteerd: een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving.

Rapportage

De rapportage bevat de resultaten van de inspectie. Bovendien wordt in het rapport aanbevelingen gedaan voor eventuele aanpassingen, die dan door de opdrachtgever in eigen beheer of in samenwerking met uw installateur kunnen worden aangepast. Derksen Elektrische Veiligheid kan in de aanpassing wel een adviserende rol spelen. Door deze werkwijze blijft u verzekerd van een onafhankelijke inspectie.

Herinspectie

Nadat de beheerder van de installatie meldt dat de in het rapport vermelde aanpassingen zijn hersteld, wordt een herinspectie van die onderdelen uitgevoerd. Thermografie Als aanvulling op de NEN 3140 inspecties kan een thermografische inspectie worden uitgevoerd. Slechte contacten en verbindingen, overbelasting van kabels, asynchrone belasting bij drie fasen groepen, etcetera kunnen door middel van een thermografische camera gelokaliseerd worden.

Thermografie

Als aanvulling op de NEN 3140 inspecties kan een thermografische inspectie worden uitgevoerd. Slechte contacten en verbindingen, overbelasting van kabels, asynchrone belasting bij drie fasen groepen, etcetera kunnen door middel van een thermografische camera gelokaliseerd worden.