Inspectie elektrische arbeidsmiddelen

Om te voldoen aan het Arbobesluit en Arbowet dienen elektrische arbeidsmiddelen periodiek gecontroleerd te worden om te kunnen beoordelen of deze nog veilig gebruikt kunnen worden. Derksen Inspectie en Advies kan deze controles voor u op een adequate wijze uitvoeren.

Onafhankelijkheid

Derksen Inspectie en advies controleert op onafhankelijke basis arbeidsmiddelen met behulp van professionele keuring- en testapparatuur volgens de eisen uit de norm NEN 3140 3e druk. 

Inspectie electrische arbeidsmiddelen

Het verzorgen van de controles kunnen wij op flexibele wijze op uw bedrijf uitvoeren. Dit altijd wanneer het ù uitkomt. Wij gaan met onze meetapparatuur naar de plaats toe waar het arbeidsmiddel wordt gebruikt en controleren het arbeidsmiddel ter plaatse, dus een minimale productiestop en geen gesjouw met uw spullen. De controle bestaat uit een visuele controle en een controle door meting of beproeving.
Apparatuur die volgens de norm NEN 3140 in aanmerking komen betreft o.a.: elektrische handgereedschappen, verplaatsbare elektrische werktuigen, handlampen, koelkasten, koffiezetters, laboratoriumapparatuur, pc’s, printers, verplaatsbare leidingen, bouw- en zwerfkasten etc. 

Visuele inspectie

Bij visuele controle wordt nagegaan of het apparaat op de volgende aspecten nog in orde is: de mechanische toestand,
Aansluitleidingen, stekkers en trekontlastingen. 

Controle door meting

Aan het arbeidsmiddel worden, indien van toepassing de volgende metingen uitgevoerd: isolatieweerstand, weerstand van de beschermingsleiding, aardlekstroom en aardlektest. 

Tijdinterval

De tijdsinterval van de inspectie is afhankelijk van een aantal zaken zoals de frequentie van het gebruik van het arbeidsmiddel, de deskundigheid van de gebruiker, de gebruiksomgeving en de kans op beschadiging. In de rapportage is een uitgewerkt voorstel voor uw bedrijf opgenomen. 

Rapportage

De resultaten van de testen dienen volgens NEN 3140 vastgelegd en gerapporteerd te worden. Dit gebeurt door aan onze testapparatuur gekoppelde Adminstratie-Software.
Wij bewaren uw gegevens in onze Adminstratie-Software en schrijven regelmatig de gegevens naar een diskette om te zorgen voor een back-up.

Een uitgebreide schriftelijke rapportage wordt u ter beschikking gesteld, daarin een rapport waarin het arbeidsmiddel op nummer is vermeld en een met een overzicht per afdeling.

Arbeidsmiddelen die zijn afgekeurd zijn in het rapport in een apart overzicht opgenomen met de vermelding van de reden of een advies. 
Door het plakken van een sticker op het arbeidsmiddel kan de gebruiker zien dat het gecontroleerd is en tevens staat er de volgende keuringsdatum op.