Achtergrondinformatie

Arbobesluit

Een tweetal artikelen van het Arbobesluit gaat over elektriciteit t.w.:
- Artikel 3.4 dat het ontwerp, de inrichting, de aanleg en het onderhoud van elektrische installaties regelt en
- Artikel 3.5 dat ingaat op elektrotechnische werkzaamheden en bedienings-werkzaamheden.

In de Arbobeleidsregels is aangegeven welke twee normen, als minimale eis gebruikt moeten worden om aan de eisen van het Arbobesluit te kunnen voldoen.

Normen

De volgende twee normen worden genoemd:
-   NEN EN 50110-1:1998 Bedrijfsvoering van Elektrische installaties. Algemene bepalingen; deze Europese norm geldt zowel voor hoog- en laagspanning.
-   NEN 3140:1998 Bedrijfsvoering van Elektrische installaties. Aanvullende Nederlandse bepalingen.
De bovengenoemde normen zijn door het NNI samengevoegd in een norm bundel “Bedrijfsvoering van elektrische installatie, laagspanning, oktober 1998”. In artikel 5.3.3.1 van deze norm is omschreven, dat elektrische installaties met passende regelmaat moeten worden geïnspecteerd. In artikel 5.33.102.1 is dit omschreven voor elektrische arbeidsmiddelen.

Opbouw wetgeving

arbowet